Công Ty Cổ Phần Divine Corp
Các vị trí đang tuyển dụng

Huấn Luyện Viên Esports

Esports  ·  Công Ty Cổ Phần Divine Corp, Toàn thời gian
6,000,00015,000,000 VNĐ
Deadline: 30/09/2021

Video editor (Vlog, Talkshow, Funny Moments, Meme clips)

Media  ·  Công Ty Cổ Phần Divine Corp, Toàn thời gian
6,000,0008,000,000 VNĐ
Deadline: 31/10/2021

Nhân viên Hành Chính Nhân Sự

HC-NS  ·  Công Ty Cổ Phần Divine Corp, Toàn thời gian
8,000,00012,000,000 VNĐ
Deadline: 31/05/2022

Video Editor

Media  ·  Công Ty Cổ Phần Divine Corp, Toàn thời gian
12,000,00015,000,000 VNĐ
Deadline: 28/02/2022

Lập Trình Viên PHP

IT  ·  Công Ty Cổ Phần Divine Corp, Toàn thời gian
10,000,00020,000,000 VNĐ
Deadline: 31/03/2022

Trợ Lý Giám Đốc

HC-NS  ·  Công Ty Cổ Phần Divine Corp, Toàn thời gian
12,000,00015,000,000 VNĐ
Deadline: 30/11/2021

Nhân viên Tester

IT  ·  Công Ty Cổ Phần Divine Corp, Toàn thời gian
8,000,00012,000,000 VNĐ
Deadline: 12/08/2021

Chăm sóc khách hàng

7,000,00010,000,000 VNĐ
Deadline: 27/11/2021