Công Ty Cổ Phần Divine Corp
Các vị trí đang tuyển dụng

Nhân viên Hành Chính Nhân Sự

HC-NS  ·  Công Ty Cổ Phần Divine Corp, Toàn thời gian
8,000,00012,000,000 VNĐ
Deadline: 31/05/2022

Trợ Lý Giám Đốc

HC-NS  ·  Công Ty Cổ Phần Divine Corp, Toàn thời gian
12,000,00015,000,000 VNĐ
Deadline: 30/11/2021