Công Ty Cổ Phần Divine Corp
Các vị trí đang tuyển dụng

Video editor (Vlog, Talkshow, Funny Moments, Meme clips)

Media  ·  Công Ty Cổ Phần Divine Corp, Toàn thời gian
6,000,0008,000,000 VNĐ
Deadline: 31/10/2021

Video Editor

Media  ·  Công Ty Cổ Phần Divine Corp, Toàn thời gian
12,000,00015,000,000 VNĐ
Deadline: 28/02/2022